Contact

Het e-mail adres van de  Stichting  Moderne Muziek Nijmegen is nijmegen@modernemuziek.nl. Wilt u opgenomen worden in onze mailing (of daaruit verwijderd worden) stuur dan een bericht aan het e-mailadres van de stichting.

Alle concerten vinden plaats in Galerie Marzee. Adres: Lage Markt 3, 6511 VK Nijmegen telefoon 024 3229670 e-mail mail@marzee.nl.elefoon 024 3229670

De entree per concert is € 18.00, CJP € 10,00. Een abonnement voor de hele serie is € 80,00, CJP € 40,00. U kunt dit bedrag overmaken op banknummer NL78INGB0000651717 ten name van Stichting Moderne Muziek Nijmegen. Uw kaartje of abonnement ligt dan bij het volgende concert klaar en uw reservering is verzekerd.