Vrienden van de Stichting

De Stichting streeft ernaar om de concerten door lage abonnements- en entreeprijzen voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. De toegangsprijzen zijn bij benadering niet kostendekkend en het bestuur zet zich er sinds jaar en dag voor in om het niveau en de toegankelijkheid van de serie in stand te houden door het werven van externe fondsen en subsidies.

De politieke wind zit ons en de musici niet mee. De hele culturele sector en de podiumkunsten in het bijzonder worden geconfronteerd met forse bezuinigingen. Internationaal gerenommeerde ensembles sneuvelen. Innovatieve gevestigde musici en ensembles moeten kostendekkend werken. Het wordt zo steeds moeilijker de ‘linkse hobby’ van u en ons in stand te houden.

Dank zij de genereuze steun van onze sponsors kunnen we onze serie ook komend jaar in stand houden. Willen we ook in de toekomst onze nu ruim dertigjarige traditie voorzetten dan hebben we uw steun nodig.

U kunt zich als donateur aanmelden door een storting op ING bankrekeningnummer NL78INGB0000651717 ten name van de Stichting Moderne Muziek Nijmegen onder vermelding van ‘Donatie’. Voor iedere donatie van 125 Euro of hoger ontvangt u een abonnement voor de hele serie en twee kaartjes vrij op naam om uw vrienden en kennissen kado te doen.

De Stichting heeft een ANBI status voor culturele instellngen.  Uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.