Podium Marzee

De concerten vinden plaats op zondagmiddagen in Galerie Marzee. Adres: Lage Markt 3, 6511 VK Nijmegen telefoon 024 3229670 e-mail podiummarzee@modernemuziek.nl.

De entree per uitvoering is € 24, voor studerenden tot 30 jaar is de entree € 12. Een abonnement voor de hele serie is € 120,00, voor studerenden € 60,00. Abonnementhouders kunnen eens per jaar gratis een introducé meenemen. Ingeval een concert uitverkocht is, hebben abonnementhouders, vrienden van de stichting en betalende bezoekers voorrang.

U kunt dit bedrag overmaken op banknummer NL78INGB0000651717 ten name van Stichting Moderne Muziek Nijmegen.

In verband met de plaatskeuze verzoeken wij u (ook als u een abonnement heeft of vriend van de stichting bent) vooraf te reserveren. U kunt reserveren door een email met uw naam te sturen aan reserveringen@modernemuziek.nl. Voor losse toegangskaarten dient u het bedrag van €24 over te maken op banknummer NL78INGB0000651717 ten name van Stichting Moderne Muziek Nijmegen. Alle reserveringen worden bevestigd.