Vrienden van de Stichting

De Stichting Moderne Muziek Nijmegen streeft ernaar om de concerten door lage abonnements- en entreeprijzen voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. De toegangsprijzen zijn bij benadering niet kostendekkend en het bestuur zet zich er sinds jaar en dag voor in om het niveau en de toegankelijkheid van de serie in stand te houden door het werven van externe fondsen en subsidies.

Dankzij de steun van onze sponsors kunnen we onze serie ook komend jaar met lage abonnements- en entreeprijzen voortzetten. Willen we ook in de toekomst onze nu meer dan veertigjarige traditie in stand houden dan hebben we uw steun nodig.

Hoe steunt u ons?

U kunt de Stichting steunen in de vorm van donatie. Omdat de Stichting een culturele ANBI-status heeft, mag u tot 125% van uw donatie aftrekken.

Er zijn voor de fiscus twee vormen van donaties: een periodieke gift en een gewone gift:

Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U geeft jaarlijks een vast bedrag aan de stichting voor een minimale periode van vijf jaar;
  • U hebt deze periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst met de stichting (hier kunt u een voorbeeldformulier ophalen).

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet mag u 125% van uw donatie aftrekken van de belastingen. Hiervoor geldt geen minimum of maximum bedrag.

Een gewone gift kunt u eveneens aftrekken van de belastingen voor 125% van de donatie. Maar hierbij geldt voor de aftrekbaarheid een minimum-  en een maximumbedrag. Deze bedragen zijn resp. 1% en 10% van uw drempelinkomen [1]. Het bedrag boven het minimumbedrag mag u aftrekken.

Donaties Stichting Moderne Muziek

Alle giften zijn natuurlijk van harte welkom, maar bij een donatie van meer dan € 220 Euro krijgt u vrij toegang tot de concerten mits deze niet zijn uitverkocht.

Voor een gewone gift kunt u zich als donateur aanmelden door een storting op ING bankrekeningnummer NL78INGB0000651717 ten name van de Stichting Moderne Muziek Nijmegen onder vermelding van ‘Donatie’.

Voor een periodieke gift vragen wij u contact op te nemen met onze penningmeester Rob Wieten (rob.wieten@gmail.com).

[1] Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder uw persoonsgebonden aftrek.