Reservering

Wij verzoeken iedereen, dus ook de abonnementhouders, te voor een concert te reserveren door een email met uw naam te sturen aan reserveringen@modernemuziek.nl. Voor losse toegangskaarten dient u verder het bedrag van €20 over te maken op banknummer NL78INGB0000651717 ten name van Stichting Moderne Muziek Nijmegen. Plaatsen van abonnementhouders zijn (onder voorbehoud van reservering) gegarandeerd. Alle reserveringen worden bevestigd.