Concert 24 oktober

Galerie Marzee – Lage Markt 3 – Nijmegen; aanvang 16:00 uur

Wij openen het nieuwe seizoen met een concert van de Australische fagottist James Aylward. In dit programma hoort u de combinatie van fagot en tape.

Om toegang te krijgen tot het concert verwachten we dat iedere bezoeker een geldig vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag dan wel een bewijs van herstel van corona kan tonen. In verband met de stoelenplaatsing verzoeken wij iedereen te reserveren op reserveringen@modernemuziek.nl. Voor het bestellen van losse kaartje kunt u het bedrag van €20 overmaken op banknummer NL78 INGB 0000 6517 17 ten name van Stichting Moderne Muziek Nijmegen. Reserveringen worden bevestigd.

James Aylward
Fagot en electronica

James Aylward

Programma

Chris Dench: Arcanbula (2021)
Kunt Sönstevold: Chewing Bassoon Burger (1990)
Elo Mäsing: Wolves and Winds (2021 premiere)

Pauze

Eric Verbugt: Gift (2021 première)
James Tenney: Ergodos II with Instrumental Responses (1964)
Marta-Liisa Talvet: A Labyrinth with Melting Walls (2020)

De Australische fagottist James Aylward behaalde in 2007 zijn master aan het Conservatorium van Amsterdam. James remplaceert bij tal van Nederlandse orkesten waaronder het Concertgebouw Orkest, het Residentie Orkest en het Amsterdam Sinfonietta. Hij speelt als aanvoerder, tutti en contrafagottist. Zijn grootste passie is de hedendaagse muziek.  Naast solo-optredens (dit jaar gaf James recitals in de serie Unerhörte Musik in Berlijn en het Forma Jubileum Festival in Leipzig) speelt James regelmatig bij Ensemble Musikfabrik in Keulen en is hij fagottist bij het Elision Ensemble in Melbourne.

Over het programma

De Australische componist, Chris Dench (*1953)  gebruikt concepten van de literatuur of wetenschap als inspiratie. Arcanabula is een soort schetsboek van toverspreuken. Dit stuk dat bestaat uit 38 korte fragmenten symboliseert de verschillende bladzijdes van het boek. De fragmenten kunnen een seconde tot 1 minuut duren en belichten de verschillende kanten van de fagot.

De Zweedse fagottist, Knut Sönstevold schreef Chewing Bassoon Burger voor fagot en tape.  De tape bestaat puur uit midi-samples van fagot. Het idee is om ruimte te vinden tussen de live fagot en de virtuele wereld van de tape fagot.

Wolves and Wind werd speciaal geschreven voor dit concert. Elo Mäsing gebruikt een natuurlijke variatie van effecten die niet stabiel zijn op de fagot.

Gift is een aan James Aylward opgedragen kwartet voor fluit, hobo, klarinet en fagot, waarbij elke instrument zowel solo als in combinatie met de andere instrumenten gespeeld kan worden. Uitgangspunt is de combinatie van drie yin- en/of yanglijnen die in de Yijing tot 8 verschillende karakters leidt. Een yinlijn wordt traditioneel geïnterpreteerd als passief of afnemend en yanglijn als actief of toenemend. Dit idee wordt in de compositie toegepast op toonhoogte, ritme, tempo, dynamiek en melodie.

Ergodos II was het laatste stuk dat Tenney schreef in de Bell Lab Studio in 1964.  De tape kan voor- of achteruit worden gespeeld dan wel in fragmenten die gecombineerd kunnen worden.  

Marta-Liisa Talvet, een jonge componiste uit Estland, schreef over haar compositie A Labyrinth with Melting Walls: “The piece explores the borders between written music and improvisation. The metaphor of Labyrinth creates possible ways and trajectories, as does the twelve tone system in western tonal music. The piece explores the musical spaces “in between” the clear paths, clear pitches, focusing on multiphonic sounds, and also the differences and similarities between electronic and acoustic sounds.”

Luister alvast naar de optredens van James Stockhausen in Freundschaft en Campana for solo bassoon and tape.